borstkanker en kinderwens

De behandeling van borstkanker kan in sommige gevallen schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid. Omdat vooraf nooit met zekerheid te zeggen is of iemand onvruchtbaar wordt, kunt u ervoor kiezen om de natuur zijn gang te laten gaan en af te wachten. In sommige gevallen is het mogelijk om, voorafgaand aan de behandeling van borstkanker, een vruchtbaarheidssparende ingreep te ondergaan. In onderstaand schema ziet u wat voor u de mogelijkheden zijn*. In dit hoofdstuk worden de volgende mogelijkheden beschreven:

 

 

*Soms wordt geprobeerd de vruchtbaarheid te sparen door de werking van de ovaria tijdelijk te onderdrukken met gonadotrofinereceptorhormoon (GnRH)-agonisten. Echter, de effectiviteit van deze behandeling is nog niet bewezen en de behandeling wordt alleen in onderzoeksverband toegepast. Op dit moment wordt deze behandeling daarom niet als mogelijkheid beschreven op deze website.

 stroomdiagram met eicellen vb