borstkanker en kinderwens

Chemotherapie is een behandeling met medicijnen die de celdeling remmen of cellen doden. Chemotherapie kan vóór een operatie worden gegeven om de tumor te verkleinen en het risico op uitzaaiingen te verminderen. Chemotherapie kan ook na een operatie en/of bestraling gegeven worden, met als doel resterende tumorcellen, die zich mogelijk al door het lichaam hebben verspreid, te vernietigen.

Chemotherapie en vruchtbaarheid
Chemotherapie werkt in het hele lichaam en komt dus ook terecht in de eierstokken, waardoor de voorraad eicellen vermindert. De invloed van chemotherapie op de menstruele cyclus kan tijdelijk of blijvend zijn. Bij herstel van de menstruele cyclus treedt dit meestal binnen een jaar (na stop chemotherapie) op. Als de menstruatie na de chemotherapie niet meer op gang komt, is er mogelijk sprake van vervroegde overgang. Komt de menstruatie na de chemotherapie wel op gang, dan betekent dit dat de eierstokken werken en het eventueel mogelijk is om zwanger te worden. De kans om vervroegd in de overgang te komen is dan ook aanwezig.

De eventuele aantasting van de vruchtbaarheid hangt af van:
- de leeftijd waarop chemotherapie wordt gegeven
- het soort chemotherapie dat wordt gebruikt
- de totale dosis chemotherapie die iemand krijgt.

Leeftijd en verminderde vruchtbaarheid
Hoe ouder u bent, hoe lastiger het is om zwanger te worden. Veel vrouwen hebben na afloop van de chemotherapie weer een normale menstruele cyclus. Maar ook dan bestaat de kans dat u verminderd vruchtbaar bent of eerder in de overgang komt en daardoor onvruchtbaar wordt. De totale hoeveelheid eicellen wordt door de chemotherapie verminderd. Oudere vrouwen hebben na chemotherapie dan ook een grotere kans op onvruchtbaarheid.


kans om in de overgang te komen.png


Soorten chemotherapie en gevolgen voor de vruchtbaarheid
Bij chemotherapie worden verschillende soorten middelen in verschillende combinaties gebruikt. Bepaalde soorten chemotherapie zijn schadelijker voor de eicellen dan andere (zie het schema onderaan de pagina). Soms worden taxanen zoals paclitaxel (Taxol) en docetaxel (Taxotere) toegevoegd aan de behandeling met chemotherapie. Het is nog niet helemaal duidelijk welke invloed taxanen hebben op de vruchtbaar­heid, maar de negatieve invloed lijkt beperkt te zijn. De kans om vervroegd in de overgang te komen is afhankelijk van uw leeftijd en de combinatie van de middelen. Uw internist-oncoloog kan hier meer duidelijkheid over geven.

Totale dosis chemotherapie en gevolgen voor de vruchtbaarheid
Hogere doses chemotherapie hebben een groter nadelig effect op de vruchtbaarheid. Dus hoe meer chemotherapie wordt toegediend, hoe groter de kans is op schade voor de vruchtbaarheid. Uw internist-oncoloog kan u meer vertellen over het effect van de totale dosis chemotherapie op de vruchtbaarheid.

Kans op verstoring van de menstruale cyclus

Afkortingen chemotherapieschema's:
AC = 4 cycli Adriamycine (Doxorubicine) + Cyclofosfamide
FAC = 6 cycli Fluorouracil + Adriamycine + Cyclofosfamide                                            FEC = 6 cycli Fluorouracil + Epirubicine + Cyclofosfamide 
CMF = 6 cycli Cyclofosfamide + Methotrexaat + Fluorouracil  
TAC = 6 cycli Paclitaxel + Adriamycine +  Cyclofosfamide
FECD = 3 cycli FEC gevolgd door 3 cycli Docetaxel
TC = 4 cycli Paclitaxel + Cyclofosfamide