borstkanker en kinderwens

De behandeling van borstkanker kan, zoals gezegd, een negatieve invloed hebben op uw vruchtbaarheid. Bij sommige vrouwen blijkt dat ze na afronding van hun behandeling niet meer spontaan zwanger kunnen worden. Ook is het mogelijk dat het terugplaatsen van een eerder ingevroren embryo (IVF) of bewaard eierstokweefsel niet leidt tot een zwangerschap.

Mogelijk zal u gedurende uw behandeling van borstkanker rekening hebben gehouden met de kans dat u later verminderd of niet meer vruchtbaar bent. Toch zal het vaak op dat moment moeilijk zijn wanneer blijkt dat de wens op (nog) een genetisch eigen kind niet in vervulling zal gaan.

Opties zoals eiceldonatie of adoptie zijn voor sommige paren een alternatief om hun kinderwens alsnog te vervullen. Andere paren besluiten om op dat moment af te zien van verdere behandeling of procedures. Het accepteren dat men geen kinderen (meer) zal krijgen is een proces dat gepaard kan gaan met intense emoties van verdriet, boosheid, schuld of schaamte. Hoe iemand omgaat met onvruchtbaarheid is echter voor iedereen verschillend. Ook is er veel variatie in de positieve of negatieve gevolgen van onvruchtbaarheid voor de partnerrelatie.

Verdere informatie over vruchtbaarheidsproblematiek, kinderloosheid en de mogelijkheden tot begeleiding vindt u hieronder.

 

Freya

Fiom

De verdwaalde ooievaar