borstkanker en kinderwens

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat een zwangerschap na behandeling voor borstkanker, een ongunstige invloed heeft op de (ziektevrije) overleving. Vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker hebben dezelfde kans op het krijgen van een kind met een aangeboren afwijking als vrouwen die geen kanker hebben gehad.

Anticonceptie en zwangerschap na borstkanker
Als de diagnose borstkanker is gesteld, is het af te raden om tijdens de onderzoeken en behandeling zwanger te worden. Sommige behandelingen van borstkanker (o.a. chemotherapie, hormonale en immunotherapie) kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind.

Over het algemeen wordt geadviseerd om na de behandeling van borstkanker nog minimaal zes maanden te wachten met proberen zwanger te worden. Het kan zijn dat het beter is een eventuele zwangerschap langer uit te stellen. Dit kan met de gezondheid te maken hebben, maar ook met medicijngebruik. Uw internist-oncoloog kan u hierover adviseren.

De meest geschikte anticonceptiemidde­len bij borstkanker zijn het condoom of het koperhoudend spiraal. Bij hormoongevoe­lige borstkanker is de anticonceptiepil niet geschikt om een zwangerschap te voorko­men.

Borstkanker tijdens zwangerschap
Wanneer u al zwanger bent als borstkanker wordt geconstateerd, zal gedurende de eerste drie maanden van de zwangerschap alleen bij hoge uitzondering chemotherapie worden gegeven. Chemotherapie kan met name in de eerste weken van de zwangerschap schadelijk zijn voor het kind. Er bestaat namelijk een risico op een miskraam en aangeboren afwijkingen bij het kind.
                                                                                                                                                               Vanaf de vierde maand is de kans op aangeboren afwijkingen door chemotherapie gering. Wel is er een verhoogde kans op een groeiachterstand van het kind of een te vroege bevalling. Als kort voor de bevalling nog een chemokuur is gegeven, kan het kind na de geboorte tijdelijk een verminderde afweer hebben.